Tư vấn thu hồi nợ xấu cho doanh nghiệp Dịch vụ pháp lý khác

Tư vấn thu hồi nợ xấu cho doanh nghiệp

Hiện nay, nợ xấu là vấn đề nan giải của các doanh nghiệp và do trình độ quản lý nên nhiều doanh nghiệp không xử lý tốt các khoản nợ xấu của mình Hiện nay, nợ xấu là vấn đề nan giải của các doanh nghiệp và do trình độ quản lý nên nhiều doanh nghiệp không xử lý tốt các khoản nợ xấu của mình. Khoản nợ xấu ảnh hưởng nghiêm trọng đến thực lực vốn, khả năng kinh doanh, năng lực cạnh tranh và làm lỡ nhiều cơ hội đầu tư của doanh nghiệp. Vậy có những cách nào thu hồi nợ xấu, thời hạn giải quyết thu hồi công nợ và nếu giải quyết bằng phương pháp pháp lý thì thủ tục hồ sơ gồm những gì? 1. Nợ xấu là gì? Theo khái niệm của Ngân hàng Thế giới: Nợ...

Đọc thêm

Giải pháp nào giúp doanh nghiệp thu hồi nợ khó đòi? Dịch vụ pháp lý khác

Giải pháp nào giúp doanh nghiệp thu hồi nợ khó đòi?

Quản lý nợ là một khâu rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều công ty vẫn đang loay hoay tìm cách thu hồi những khoản nợ khó đòi hoặc để tình trạng nợ kéo dài, số nợ ngày càng tăng và để mất khoản nợ đó. Quản lý nợ là một khâu rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều công ty vẫn đang loay hoay tìm cách thu hồi những khoản nợ khó đòi hoặc để tình trạng nợ kéo dài, số nợ ngày càng tăng và để mất khoản nợ đó. Vậy giải pháp nào giúp doanh nghiệp thu hồi các khoản nợ một cách triệt để, không làm ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính và kế hoạch kinh doanh? Vì sao doanh nghiệp gặp phải...

Đọc thêm

Giải pháp nào giúp doanh nghiệp thu hồi nợ khó đòi? Dịch vụ pháp lý khác

Giải pháp nào giúp doanh nghiệp thu hồi nợ khó đòi?

Quản lý nợ là một khâu rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều công ty vẫn đang loay hoay tìm cách thu hồi những khoản nợ khó đòi hoặc để tình trạng nợ kéo dài, số nợ ngày càng tăng và để mất khoản nợ đó. Quản lý nợ là một khâu rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều công ty vẫn đang loay hoay tìm cách thu hồi những khoản nợ khó đòi hoặc để tình trạng nợ kéo dài, số nợ ngày càng tăng và để mất khoản nợ đó. Vậy giải pháp nào giúp doanh nghiệp thu hồi các khoản nợ một cách triệt để, không làm ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính và kế hoạch kinh doanh? Vì sao doanh nghiệp gặp phải...

Đọc thêm