Để di chúc toàn bộ tài sản cho con riêng được không?

Đăng bởi Nguyễn Đắc Thực vào lúc 15/03/2016

Theo quy định của Bộ luật Dân sự về di chúc và thừa kế, mẹ của bạn có quyền lập di chúc chỉ định người được hưởng di sản mà mình để lại sau khi chết.

Ba mẹ ruột tôi đã li hôn và hiện tại ba và mẹ tôi đều đã có gia đình riêng. Trong khai sinh tên ba mẹ đứng tên khai sinh cho tôi là ba mẹ ruột. Mẹ tôi có thêm một người con với ba Dượng. Bây giờ mẹ tôi muốn di chúc toàn bộ tài sản lại cho tôi có được không? Ba Dượng (Chồng sau của mẹ tôi) có quyền gì trong di chúc của mẹ tôi? Nếu được thì di chúc phải nằm trong những điều kiện, quy định gì?

Để di chúc toàn bộ tài sản cho con riêng được không?

Để di chúc toàn bộ tài sản cho con riêng được không?

Dưới đây là nội dung tư vấn của luật sư:

Chào bạn!

Đối với vướng mắc của bạn chúng tôi xin đưa ra một số ý kiến tư vấn như sau:

Theo các quy định của bộ luật dân sự 2005 về di chúc và thừa kế, mẹ của bạn có quyền lập di chúc chỉ định người được hưởng di sản mà mình để lại sau khi chết.

Về quyền thừa kế của cha dượng và người con chung của mẹ và cha dượng, điều 669 bộ luật dân sự có quy định như sau:

“Điều 669. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:

1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động.”

Theo đó, nếu có nguyện vọng để lại toàn bộ tài sản cho bạn, mẹ bạn cứ lập di chúc hợp pháp với nội dung nêu trên. Việc phân chia di sản khi mẹ bạn chết có thể xảy ra các trường hợp sau:

Nếu khi mẹ bạn chết mà cha dượng của bạn và con chung vẫn còn sống và thuộc trường hợp ở điều 669 nêu trên thì cha dượng và người con kia vẫn được chia hưởng di sản thừa kế – mỗi người được hưởng phần di sản bằng 2/3 của một suất thừa kế nếu di chúc chia theo pháp luật. Phần còn lại sẽ thuộc quyền thừa kế của bạn theo di chúc.

Nếu khi mẹ bạn chết mà con chung không thuộc hai trường hợp ở điều 669 nêu trên, cha dượng còn sống, thì cha dượng được hưởng phần di sản 2/3 của một suất thừa kế theo pháp luật, phần còn lại thuộc quyền thừa kế của bạn theo di chúc. Người con chung kia không được hưởng thừa kế.

Nếu khi mẹ bạn chết mà con chung không thuộc hai trường hợp ở điều 669 và cha dượng không còn sống hoặc cha dượng và con chung đều không còn sống thì toàn bộ di chúc sẽ có hiệu lực. Bạn sẽ được hưởng toàn bộ di sản mà mẹ để lại.

binh-luan

attigiova

21/04/2022

walmart rx plans Ehfglm [url=https://bestadalafil.com/]Cialis[/url] Pssved Il Viagra Serve is there a generic cialis available Zmagks Cephalexin 250 Mg Canada https://bestadalafil.com/ - buy cheap cialis online Wwcruc Maybe theres an evolutionary reason were naturally drawn to notice negative thingswe dont give the same attention to positive things.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: