Để di chúc toàn bộ tài sản cho con riêng được không? Tư vấn hỏi đáp

Để di chúc toàn bộ tài sản cho con riêng được không?

Theo quy định của Bộ luật Dân sự về di chúc và thừa kế, mẹ của bạn có quyền lập di chúc chỉ định người được hưởng di sản mà mình để lại sau khi chết. Ba mẹ ruột tôi đã li hôn và hiện tại ba và mẹ tôi đều đã có gia đình riêng. Trong khai sinh tên ba mẹ đứng tên khai sinh cho tôi là ba mẹ ruột. Mẹ tôi có thêm một người con với ba Dượng. Bây giờ mẹ tôi muốn di chúc toàn bộ tài sản lại cho tôi có được không? Ba Dượng (Chồng sau của mẹ tôi) có quyền gì trong di chúc của mẹ tôi? Nếu được thì di chúc phải nằm trong những điều kiện, quy định gì? Để di chúc toàn bộ tài sản cho con riêng được...

Đọc thêm

Thủ tục tách sổ đất từ đất tặng cho Tư vấn hỏi đáp

Thủ tục tách sổ đất từ đất tặng cho

Bố em có một mãnh đất lớn đứng tên bố em. Hiện nay em 27 tuổi, bố em muốn cho em một phần của mãnh đất này. Giờ em còn độc thân. Luật sư cho em hỏi: bây giờ em có quyền làm sổ đỏ riêng đứng tên em không ạ. Nếu được thì luật sư cho em hỏi thủ tục như thế nào ạ? Thủ tục tách sổ đất từ đất tặng cho Luật sư tư vấn: Trong trường hợp của bạn để có thể đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được tặng một phần đất từ một mảnh đất lớn của bố mẹ thì trước hết bạn phải làm thủ tục tách thửa và thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất như sau: Thứ...

Đọc thêm