Luật sư bào chữa cho bị can, bị cáo

Đăng bởi Nguyễn Đắc Thực vào lúc 15/03/2016

Luật sư tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can. Trong trường hợp bắt người theo quy định tại Điều 81 và Điều 82 của Bộ luật Tố tụng Hình sự thì luật sư tham gia tố tụng từ khi có quyết định tạm giữ.

Công ty Luật TNHH Minh Thư tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho Người bị tạm giữ, Người bị tạm giam, Bị can, Bị cáo trong các vụ án Hình sự theo quy định của pháp luật.

Công ty Luật TNHH Minh Thư  tham gia tố tụng Hình sự:

- Luật sư có mặt khi lấy lời khai của người bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can; xem các biên bản về hoạt động tố tụng có sự tham gia của mình và các quyết định tố tụng liên quan đến người mà mình bào chữa;

- Luật sư đề nghị Cơ quan điều tra báo trước về thời gian và địa điểm hỏi cung bị can để có mặt khi hỏi cung bị can;

- Luật sư đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch theo quy định của Bộ luật TTHS;

- Luật sư thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa từ người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người thân thích của những người này hoặc từ cơ quan, tổ chức, cá nhân theo yêu cầu của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo nếu không thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác;

- Luật sư đưa ra tài liệu, đồ vật, yêu cầu;

- Luật sư gặp người bị tạm giữ; gặp bị can, bị cáo đang bị tạm giam;

- Đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa sau khi kết thúc điều tra theo quy định của pháp luật;

- Luật sư tham gia hỏi, tranh luận tại phiên toà;

- Luật sư khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

- Luật sư kháng cáo bản án, quyết định của Toà án nếu bị cáo là người chưa thành niên hoặc người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất quy định tại điểm b khoản 2 Điều 57 của Bộ luật tố tụng hình sư.

- Luật sư làm sáng tỏ những tình tiết xác định người bị tạm giữ, bị can, bị cáo vô tội, những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo.

- Luật sư giúp người bị tạm giữ, bị can, bị cáo về mặt pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ;

Lĩnh vực hoạt động của Công ty Luật Minh Thư:

Tham gia tố tụng: Luật sư tham gia bào chữa cho bị can, bị cáo; Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong các vụ án Hình sự, Dân sự - Chia di sản thừa kế, Tranh chấp đất đai, Hành chính, Lao động…;

Tư vấn pháp luật: Tư vấn thành lập Doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, Tư vấn Đầu tư, Tư vấn thường xuyên, Tư vấn giải quyết tranh chấp Dân sự, Đất đai, Thừa kế, Lao động, Hôn nhân và gia đình Hợp đồng…;

Đại diện ngoài tố tụng: Đại diện theo ủy quyền cho Cá nhân, Tổ chức, Doanh nghiệp trong các giao dịch Dân sự, Kinh doanh – Thương mại…;

Dịch vụ pháp lý khác: Soạn thảo Di chúc (làm chứng), soạn thảo Hợp đồng, soạn thảo Nội quy, Luật sư Chứng thực, Tư vấn tài chính, Tư vấn - Chứng nhận ISO...

 

Chi tiết vui lòng liên hệ: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH THƯ

Giám đốc: Luật sư NGUYỄN ĐẮC THỰC

VPGD: Tòa nhà Gemek Tower 2, KĐT Hai bên đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội.

Hotline: 0972.805588/ 975.205588

Website: http://luatsu.pro.vn           Email: luatsuthuc@luatsu.pro.vn