Luật sư tham gia tố tụng hành chính tại Hà Nội

Đăng bởi Nguyễn Đắc Thực vào lúc 15/03/2016

Luật sư tham gia tố tụng hành chính tại Hà Nội

Luật sư tham gia Tố tụng hành chính góp phần tích cực vào việc thực hiện mục đích "bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đồng thời bảo vệ pháp chế, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước

Trên cơ sở quan điểm đặt lợi ích nhà nước và lợi ích bảo vệ pháp chế lên trên hết, trung thực, chí công, vô tư, tôn trọng sự thật, bảo đảm công lý. Do đó, Luật sư có quyền hạn đồng thời là một nghĩa vụ phải thực hiện với tất cả lương tâm và trách nhiệm của một luật sư chân chính:

Luật sư tham gia tố tụng hành chính nhằm thực hiện việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cho cá nhân, tổ chức khi Quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của cơ quan, người có thẩm quyền làm xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của chính họ.

Luật sư tham gia Tố tụng hành chính có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều đương sự trong cùng một vụ án, nếu quyền và lợi ích hợp pháp của những người đó không đối lập nhau.

Công ty Luật TNHH Minh Thư  khi tham gia Tố tụng hành chính:

1- Quyền đại diện cho đương sự trong tố tụng xét xử hành chính;

2- Quyền bình đẳng với cơ quan hoặc nhân viên nhà nước bị kiện trong quá trình tố tụng xét xử hành chính;

3- Quyền đòi:

- Huỷ bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính trái phápluật;

- Chấm dứt hành vi hành chính trái pháp luật;

- Cơ quan hành chính nhà nước phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;

- Khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân đứng kiện;

4- Quyền tham gia thẩm cứu và tham gia xét xử như đã trình bày ở trên;

5- Quyền được biết các luận cứ và giải trình của bên bị kiện;

6- Quyền tranh luận viết và tranh luận miệng trong quá trình thẩm cứu và xét xử của Toà án hành chính....

Lĩnh vực hoạt động của Công ty Luật Minh Thư:

Tham gia tố tụng: Luật sư tham gia bào chữa cho bị can, bị cáo; Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong các vụ án Hình sự, Dân sự - Chia di sản thừa kế, Tranh chấp đất đai, Hành chính, Lao động…;

Tư vấn pháp luật: Tư vấn thành lập Doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, Tư vấn Đầu tư, Tư vấn thường xuyên, Tư vấn giải quyết tranh chấp Dân sự, Đất đai, Thừa kế, Lao động, Hôn nhân và gia đình Hợp đồng…;

Đại diện ngoài tố tụng: Đại diện theo ủy quyền cho Cá nhân, Tổ chức, Doanh nghiệp trong các giao dịch Dân sự, Kinh doanh – Thương mại…;

Dịch vụ pháp lý khác: Soạn thảo Di chúc (làm chứng), soạn thảo Hợp đồng, soạn thảo Nội quy, Luật sư Chứng thực, Tư vấn tài chính, Tư vấn - Chứng nhận ISO...

 

Chi tiết vui lòng liên hệ: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH THƯ

CEO: LS. NGUYỄN ĐẮC THỰC

Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà Vườn Xuân, số 71 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Hotline: 0975.205.588 - 0972.805.588 - 0996.025.588

Website: http://luatsu.pro.vn           Email: luatsuthuc@luatsu.pro.vn